Nuoto
 

Corso Nuoto 3 Mesi bisettimanale€ 180,00
Corso Preparto 1 Mese bisettimanale€ 80,00
Corso Neonatale 8 Lezioni€ 100,00


Body Mind / Pilates Circuit Reformer

1 mese monosettimanale 4 lezioni€ 50,00
3 mesi monosettimanale 12 lezioni€ 130,00
9 mesi monosettimanale€ 340,00
1 mese bisettimanale 8 lezioni€ 90,00
3 mesi bisettimanale 24 lezioni€ 230,00
9 mesi bisettimanale€ 600,00
1 mese trisettimanale 12 lezioni€ 110,00
3 mesi trisettimanale 36 lezioni€ 300,00
9 mesi trisettimanale€ 810,00


Body Mind / Pilates Circuit Reformer
1 attrezzi / 1 matwork

1 mese bisettimanale 8 lezioni€ 85,00
3 mesi bisettimanale 24 lezioni€ 200,00
9 mesi bisettimanale€ 540,00


Capoeira

1 mese€ 40,00


Ballo

1 mese€ 35,00
3 mesi€ 95,00
9 mesi€ 250,00


Fitness Junior

Fitness Junior
1 mese bisettimanale
€ 35,00
Quota Associativa Annuale € 12,00